Ogrody Lublin

Oferta
Ogrodnictwo Lublin

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej zaprzyjaźnionej firmy ogrodniczej.

Aranżacja ogrodów Joanna Link

+48 602 104 834

+48 601 388 390

info@ogrodnictwo.lublin.pl

PROJEKTOWANIE OGRODÓW:

Projekt ogrodu jest pierwszym krokiem do uzyskania przewidywalnego efektu – wspaniałego ogrodu. Jest też, jak się wydaje, krokiem najważniejszym. Musi być poprzedzony bardzo wnikliwą analizą potrzeb zamawiającego. Na podstawie rozmów z Klientem, oceny miejscowych warunków glebowych, wodnych, nasłonecznienia, najczęściej wiejących wiatrów, otoczenia ogrodu oraz uwarunkowań prawnych i budowlanych powstaje projekt, który broni Klienta przed podjęciem czynności zbędnych, co bardzo często ma miejsce, kiedy ogród powstaje spontanicznie - bez planu. Koncepcja ogrodu może być wykonana zarówno odręcznie, jak i w postaci elektronicznej. Projekt zieleni przedstawia rysunek obiektu wraz z naniesionymi elementami ogrodu: dom, podjazd, alejki, mała architektura, oświetlenie, kształt nasadzeń i trawników. Projekt jest też dokładnym przedmiarem prac koniecznych do wykonania przy założeniu ogrodu. Określa: ilość i gatunki roślin, powierzchnie trawników, terenów ściółkowanych, objętych nasadzeniami, alejek czy podjazdów. Na życzenie Klienta może być również wrysowany projekt automatycznego nawodnienia. Jeśli zechcecie Państwo nabyć od nas wyłącznie projekt, dołączymy do niego serwis, polegający na pomocy przy zakupie roślin i innych materiałów ogrodniczych oraz inne instrukcje niezbędnie do samodzielnego wykonania ogrodu. Jeśli sami będziemy realizować nasz projekt, to jego cena będzie zaliczką na poczet wykonania całości ogrodu. Realizujemy także ogrody, bazując na projektach gotowych. Jeśli posiadacie już Państwo projekt ogrodu, wykonujemy własne opracowanie tego projektu i realizujemy go według uzgodnień.

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

Założenie trawnika odbywać się może metodą tradycyjną lub poprzez rozłożenie trawy gotowej – rolowanej. Obydwa sposoby różnią się kilkoma cechami. Trawnik z rolki wybieramy gdy: mamy potrzebę uzyskania szybkiego efektu, kiedy trawa powinna być gotowa w określonym czasie na przykład na uroczystości rodzinne, potrzebujemy zabezpieczenia przeciwerozyjnego młodego trawnika na przykład na zboczach, gdzie pojawia się spływ wody. Tam trawa z siewu może nie mieć szans na wykiełkowanie i utworzenie darni, trawniki z rolki proponujemy, kiedy decydujecie się Państwo na rozłożenie siatki przeciwko kretom, gdyż ze względów technicznych łatwiej, a więc i taniej rozłożyć ją pod trawę rolowaną. Trawnik z siewu jest tańszy, wymaga więcej cierpliwości i pracy przy doprowadzaniu go do stanu idealnego. Łatwiej się zachwaszcza zanim darń ograniczy wzrost chwastów. Ostatecznie jednak efekt jest ten sam i po roku sami nie jesteśmy w stanie odróżnić trawnika założonego jedną, czy drugą metodą, choćby rosły obok siebie. Przy obydwu metodach skupiamy się przede wszystkim na jak najlepszym przygotowaniu nawierzchni pod trawnik. Następnie stosujemy wypróbowane już niezawodne mieszanki traw – odpowiednio dobierając je do właściwości terenu i rodzaju gleby. Po wysianiu nasion stosujemy również niezbyt dużą dawkę nawozu. Zbyt duża dawka może rozleniwić młodą trawę, będzie ona rosła nie rozbudowując korzeni, bardziej podatna na suszę choroby i szkodniki oraz okresowe niedobory pokarmowe. Wyżej wspomnianą siatkę na krety i nornice zakładamy również przy układaniu trawników z siewu. Wymaga to jednak odpowiednich prac ziemnych: zdjęcia powierzchniowej warstwy gleby oraz jej rozsypania po założeniu siatki. Zawsze używamy materiału siewnego bardzo wysokiej jakości i odporności na polskie warunki klimatyczne. Współpracujemy również ze sprawdzonymi dostawcami trawy rolowanej.

AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE

Zaczynamy od określenia co i dlaczego chcemy nawadniać. Dalecy jesteśmy od nadużywania sztucznie dostarczanej do ogrodu wody. Cena wody odgrywa tu niebagatelną rolę. Automatyczne nawadnianie ma wspomagać rośliny w pobieraniu wody, a nie zwalniać je z konieczności naturalnego poszukiwania jej w zasięgu rozrostu korzeni. Instalacja wyręcza Klienta od uciążliwego podlewania trawnika i roślin w okresach suszy i upałów. Na wstępie wykonujemy projekt instalacji automatycznego nawodnienia z uwzględnieniem specyfiki miejsca, parametrów wody, kierunku wiatru i potrzeb roślin. Następnie sprawdzamy dostępność i ciśnienie wody. Ilość sekcji i zraszaczy staramy się dobierać w sposób optymalny tak, aby jak najmniejszą ilością sekcji objąć cały obszar do nawodnienia. Automatyczne nawodnienie możemy założyć również w ogrodach już istniejących. Nie ma wtedy potrzeby rujnowania ogrodu. Instalację układa się w wykopach, znad których uprzednio została delikatnie zdjęta darń. Po zakończeniu montażu darń wraca na swoje miejsce i po tygodniu nie ma już śladu po wykonanych pracach ziemnych. Wykonujemy modernizacje i naprawy starych instalacji. Do założenia instalacji używamy sprawdzonych przez nas urządzeń znanych producentów. Nie jesteśmy związani z żadną firmą na wyłączność.